Projekty gotowe

Projektujemy domy w technologii szkieletu drewnianego oraz jesteśmy  w stanie dostosować prawie każdy projekt typowy do konstrukcji budynku szkieletowego. Najczęściej spotykany schemat w naszej pracy to wykonanie oferty na dowolny projekt typowy dostępny na wielu stronach internetowych np. na stronie www.z500.pl, www.archon.pl, www.extradom.pl, itp., może być to projekt w konstrukcji murowanej.
Klient wystarczy, że wyśle do nas link z projektem (w formularzu zamówieniowym) i już na tej podstawie jesteśmy w stanie przygotować ofertę cenową na wybudowanie konkretnego domu.
W ofercie uwzględnione są wszystkie prace projektowe, czyli zakup projektu typowego, wykonanie adaptacji projektu typowego, uzyskanie pozwolenia na budowę i w kolejnym kroku zmiana konstrukcji budynku na konstrukcje szkieletową.

Adaptacja projektu gotowego i zmiany w projekcie domu.

Każdy projekt gotowy – bez względu na to przez jaką firmę jest oferowany  wymaga tzw. adaptacji. Polega ona na sprawdzeniu możliwości  zastosowania tego projektu na konkretnej działce i dostosowaniu do lokalnych warunków :  położenia względem stron świata, usytuowanie na działce zgodnie w przepisami warunków technicznych, spełnienie wymagań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy. Klient przed kontaktem z nami musi zweryfikować czy działka na której chce budować dom posiada: MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W INNYM WYPADKU MUSI WYSTĄPIĆ O WARUNKI ZABUDOWY (W CZYM ZAWSZE MOŻEMY MU POMÓC).
Często z warunków położenia (lokalizacji działki), kształtu działki i wymagań przepisów odrębnych konieczne są zmiany w projekcie np. zmiany wymiarów budynku, usunięcie okna lub okien na jednej ze ścian, zmiany kształtu dachu i kąta dachu, wysokości budynku, dobudowanie garażu lub wiaty i szereg innych zmian. Adaptacja projektu polega również na wskazaniu zmian rozkładu pomieszczeń (jeżeli takowe powstaną), zmian w instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnej.

Widać, że zakres obowiązków projektanta przy wykonywania adaptacji jest szeroki,  tym samym można podzielić wprowadzone zmiany w projekcie na: zmiany istotne ("zmiany trudne") i zmiany nieistotne ("zmiany łatwe").

Wprawdzie każdy projekt gotowy jest chroniony prawem autorskim, ale w dokumentacji jest określony  zakres zmian, których można dokonywać. Często ten zakres możliwych zmian jest tak duży, że nie wprowadza inwestorom i projektantom żadnych ograniczeń.

ZMIANY ŁATWE
Do zmian łatwych do wprowadzenia można zaliczyć:
- zmianę wielkości i usytuowania okien i drzwi;
- zmianę układu ścian działowych lub ich likwidację;
- zmianę materiałów wykończeniowych i wymianę niektórych materiałów na inne o takich samych parametrach (np. wełny mineralnej na styropian);
- zmiana materiału, która prowadzi do zmiany grubości ścian,
- zmiana projektu instalacji elektrycznej;
- zmiana projektu instalacji branży sanitarnej.

ZMIANY TRUDNE
Wiążą się one z podwyższonymi kosztami projektowymi oraz kosztami rozwiązań zamiennych. Takie zmiany to przede wszystkim:
- ingerencja w konstrukcję budynku, np. przekształcenie domu parterowego, w którym nie przewidziano stropu, na dom parterowy z poddaszem użytkowym;
- zmiana kształtu budynku lub jego wymiarów;
- zmiana wymiarów budynku powodująca konieczność zmiany  konstrukcji dachu;
- zmiana kształtu dachu lub kąta dachu; 
- zadaszenie nad dodatkowym tarasem;
- zmiana wysokości ściany kolankowej.

Nasza firma wykonuje pełen zakres obowiązków w związku z rozpoczęciem i zakończeniem budowy. Przygotowujemy adaptacje projektu wykonując zmiany istotne i nieistotne w projekcie typowym.

Jeżeli wprowadzamy zmiany do projektu gotowego, to podpisujemy dokumentację i tym samym stajemy się autorem projektu budowlanego i bierzemy  odpowiedzialność za jego poprawność.