"Dopasowanie" domu do działki

Przygotowaliśmy artykuł z informacją o podstawowych rzeczach, na które należy zwrócić uwagę podczas wyboru projektu domu, aby zmieścił się na działce lub ułatwić wybór kupna działki z możliwością zaprojektowania na niej swojego wymarzonego projektu domu.
Należy:
- Pobrać wypis z rejestru gruntów i mapę zasadniczą (potrzebna jest informacja o powierzchni działki i jej wymiary)
- Sprawdzić czy wybrany budynek spełnia zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) bądź decyzji o warunkach zabudowy (WZ)

Przede wszystkim:
- przeznaczenie terenu- np. zabudowa mieszkaniowa/ zagrodowa
- rodzaj dachu- jednospadowy/ dwuspadowy/ wielospadowy/ płaski
- kąt połaci dachowych
- usytuowanie kalenicy dachu- np. równolegle/ prostopadle w stosunku do frontu działki/ granic bocznych
- szerokość elewacji frontowej
- wysokość budynku, ilość kondygnacji
- powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki
- wskaźnik intensywności zabudowy czyli powierzchnię całkowitą (powierzchnię budynku z tarasami i schodami) w stosunku do powierzchni działki
- możliwość usytuowania budynku zgodnie z linią zabudowy (w którym miejscu można zlokalizować budynek na działce)

*obowiązująca linia zabudowy - na niej musi być zlokalizowany budynek
*nieprzekraczalna linia zabudowy - minimalna odległość od frontu granicy działki

- Zachować odległość min. 3m od granicy działki ściany bez okien
- Zachować odległość min. 4m od granicy działki ściany z oknami
- Zachować odległość min. 12m od granicy użytku gruntowego lasu (Ls)- las zaznaczony na mapie zasadniczej
- Zachować inne odległości zawarte w MPZP/ WZ

- W sytuacji konieczności zbliżenia się budynkiem na odległość 1,5m od granicy działki lub lokalizacji w granicy działki, jeżeli działka ma szerokość ≤16m -> zgłosić w mailu biuro@zimmermann-haus.pl

* Konieczne są dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe

Pełna analiza dostosowania projektu do działki zostanie przeprowadzona w trakcie przystąpienia do prac projektowych po podpisaniu umowy na budowę domu. W przypadku, gdy okaże się, że dom  nie spełnia odpowiednich wymagań i nie wpasuje się w działkę, należy zmienić projekt mając na uwadze wytyczne od projektantów. Oferta na budowę domu zostanie skosztorysowana ponownie.