Kiedy można rozpocząć prace projektowe?

Rozpoczęcie prac projektowych zależne jest od wielu czynników, jednak postanowiliśmy przygotować krótką informację o tym jak pracujemy gdyż spotykamy się często z pytaniami „jak długo będzie to wszystko trwało?” Dlatego w skrócie chcemy odpowiedzieć jak długo będzie to trwało i dlaczego :-)

Elementy wpływające na czas złożenia dokumentacji projektowej do urzędu  to  m.in.:
- Ilość aktualnie opracowywanych projektów, każda nowa podpisana umowa na projekt jest w kolejce i przyjdzie na nią czas :-) ;
- Brak kompletu dokumentów - wypis z rejestru gruntów, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ decyzji o warunkach zabudowy;
- Niezgodność parametrów wybranego budynku z wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy/ z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- Problemy z granicami działki, podział działki, czas wykonania mapy do celów projektowych;
- Formalny brak dostępu działki do drogi publicznej;
- Lokalizacja działki na terenach archeologicznych;
- Lokalizacja działki na terenach objętych ochroną konserwatorską;
- Lokalizacja działki na terenach zalewowych;

Elementy wpływające na czas rozpoczęcia budowy:
- Utrudniona możliwość skompletowania dokumentacji projektowej;
- Czas rozpatrzenia wniosku na pozwolenie na budowę w Starostwie, zgodnie z prawem Urząd ma 65 dni na rozpatrzenie sprawy, zwykle jest to czas ok. 30 dni;
- Możliwości finansowania inwestycji przez inwestorów, problemy z załatwieniem kredytu;
Czas oczekiwania na pozwolenie na budowę od momentu podpisania umowy jeżeli wszystkie wymagane dokumenty są dostarczone, to ok. : 4-5 miesięcy

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i rozpoczęciu prac montażowych przekażemy gotowy dom w ok. 90 dni!