Czym jest gruntowy wymiennik ciepła?

Gruntowy wymiennik ciepła, czyli GWC to energooszczędne urządzenie, dzięki któremu możemy rozszerzyć system rekuperacji. Gruntowy wymiennik ciepła niesie za sobą szereg korzyści, dlatego warto rozważyć jego instalację.

Czym jest gruntowy wymiennik ciepła?
Gruntowy wymiennik ciepła to urządzenie wspomagające system wentylacji mechanicznej w budynku, którego zadaniem jest obniżanie lub podnoszenie temperatury świeżego powietrza doprowadzonego do jego wnętrza. GWC spełnia dwie funkcje, a mianowicie wstępnie podgrzewa powietrze zimą, a schładza je latem. Gruntowy wymiennik ciepła robi to zanim jeszcze powietrze trafi do rekuperatora. Dzięki temu, stanowi dodatkową i bardzo skuteczną ochronę antyzamrożeniową. Latem, GWC dodatkowo schładza nawiewane powietrze, podnosząc komfort klimatyczny w pomieszczeniach. Jeśli zastanawiamy się o rekuperacji, warto również pomyśleć o tym, że warto wzmocnić jej działanie, montując do rekuperatora gruntowy wymiennik ciepła.

Urządzenie te wykorzysta energię zgromadzoną w ziemi i wstępnie opracuje powietrze jakie wchodzi do rekuperatora, przyczyniając się tym samym do zwiększenia zysków energetycznych z systemu rekuperacji. Gruntowy wymiennik ciepła zapobiega w powstawaniu różnić temperatur w procesie wentylowania budynku. To zdecydowanie podnosi komfort cieplny w jego wszystkich pomieszczeniach. Dodatkowo, chroni przed możliwymi stratami energii, ponieważ wychłodzenie powietrza w domu implikuje potrzebę jego ogrzania. Musimy pamiętać o tym, że gruntowy wymiennik ciepła może wykorzystać w pełni swoje możliwości, w określonych warunkach gruntowych. Tym samym nie sprawdzi się on w każdym rodzaju podłoża, a więc np. w suchym podłożu piaszczystym.

Rodzaje gruntowego wymiennika ciepła

 

Decydując się na instalację gruntowego wymiennika ciepła, musimy wiedzieć jaki jego rodzaj dokładnie wybrać. W zależności od wymiany ciepła, możemy wyróżnić:
- GWC rurowy, przeponowy – ten rodzaj urządzenia jest stosowany w niewielkich instalacjach wentylacyjnych. W jego przypadku, strumień powietrza jest zazwyczaj rozdzielany na kilka rurociągów, które ponownie się ze sobą łączą na końcu wymiennika. Ten zabieg ma na celu zwiększenie powierzchni wymiany ciepła.
- GWC płytowy, bezprzeponowy – mamy tutaj do czynienia z płytami ze sztucznego tworzywa, które ułożone w rzędach, tworzą przestrzeń do bezpośredniej wymiany ciepła, między przepływającym powietrzem i podłożem.
- GWC żwirowy, bezprzeponowy – ten rodzaj gruntowego wymiennika ciepła, cechuje się bezpośrednim kontaktem ze żwirem lub kruszywem o dużej granulacji. To właśnie z nim wymienia energię.

Jakie korzyści daje gruntowy wymiennik ciepła
W przypadku, gdy temperatura powietrza jest niższa niż gruntu, przepływające przez GWC powietrze zostaje ogrzane. Podczas zimy, warunki te są spełniane dość często, dzięki czemu korzyści energetyczne wynikające z użytkowania gruntowego wymiennika ciepła pod domem są naprawdę duże. Jeśli system jest prawidłowo wykonany, jest w stanie podnieść temperaturę powietrza nawet o około 20 stopni Celsjusza. Gdy przykładowo temperatura spadnie do -17 stopni Celsjusza, aż połowę energii potrzebnej do zagwarantowania optymalnej temperatury powietrza, które jest nawiewane do domu, można pozyskać z gruntu za darmo.
Również podczas lata, GWC niesie za sobą szereg korzyści. Powietrze, zanim trafi do naszego domu, zostaje schłodzone. Jego temperatura może spaść nawet o ponad 10 stopni Celsjusza.
Oprócz tego, że gruntowy wymiennik ciepła ogrzewa powietrze w sezonie zimowym, a ochładza je w sezonie letnim, możemy mówić również o innych zaletach tego urządzenia. GWC dodatkowo osusza powietrze latem i nawilża powietrze zimą. Dzięki instalacji tego urządzenia, możemy również liczyć na to, że zredukuje bakterie i grzyby w pomieszczeniach. Opisując wszystkie korzyści GWC, warto wspomnieć o wadzie, która należy do największych, a mianowicie o kosztach, które okazują się dosyć spore.

Jakie są kryteria wyboru gruntowego wymiennika ciepła
Na co powinniśmy zwrócić uwagę decydując się na instalację gruntowego wymiennika ciepła? Decydując się na system GWC, w pierwszej kolejności powinniśmy ocenić jego wielkość, która jest uzależniona od następujących czynników:
- wielkość budynku i jego rodzaj – do naszych zadań należy ocena nie tylko objętości budynku, ale także jego rodzaj użytkowania oraz liczba pomieszczeń. Dzięki temu, będzie można określić wymaganą wydajność urządzenia.
- rodzaj gruntu – musimy mieć świadomość tego, że każdy grunt ma przypisany współczynnik przewodności cieplnej. Jego zadaniem jest określanie czasu, w jakim to określony grunt jest w stanie oddać lub przejąć ciepło z otoczenia. Wielkość wymiennika wybiera się na podstawie rodzaju gruntu.
- strefa klimatyczna w Polsce – wartość temperatury zewnętrznej jest definiowana przez 5 stref klimatycznych, na które podzielona jest Polska. Podczas dobierania wymiennika, powinniśmy uwzględnić nie tylko minimalny zakres temperatury w zimie, ale także maksymalny latem. Parametry te decydują o wyborze długości wymiennika.
- tryb eksploatacji gruntowego wymiennika ciepła – celem tego parametru jest określenie sposobu użytkowania wymiennika. Decydując się na instalację GWC, powinniśmy ustalić, czy urządzenie te będzie eksploatowane przez cały rok, czy np. tylko i wyłącznie w lecie.
- rodzaj materiału, który jest stosowany do budowy rurowego GWC – na wydajność instalacji, największy wpływ na współczynnik przewodności cieplnej poszczególnych materiałów. Z tego powodu, ich dobór musi być bardzo dobrze przemyślany.

Czy warto zamontować gruntowy wymiennik ciepła?
O tym, czy warto zamontować gruntowy wymiennik ciepła, nie trzeba długo się zastanawiać. GWC  gwarantuje darmowe chłodzenie budynku w okresie letnim, powietrzem pochodzącym z wentylacji. Dzięki niemu, nie ma potrzeby dogrzewania powietrza nawiewanego w okresie zimowym. Dodatkowo, GWC zapobiega szronieniu wymiennika do odzysku ciepła w rekuperatorze podczas okresu zimowego, eliminuje obowiązek montowania nagrzewnicy wstępnej, a tym samym wszelkie koszty eksploatacyjne związane z jej pracą w okresie zimowym, a także doprowadza do redukcji stężenia grzybów i bakterii.

Gruntowy wymiennik ciepła a firma Zimmermann-Haus
Firma Zimmermann-Haus wprowadza do swoich domów nowoczesny system wspomagania wentylacji, jakim jest GWC. Gruntowy wymiennik ciepła – Geostrong, bezprzeponowy, jest montowany bezpośrednio pod płytą fundamentową budynku (50cm).
GWC jest wykonany z najwyższej jakości tworzywa, usadowiony na podłożu z kruszywa dolomitowego. Do zalet stosowania tego urządzenia, bez wątpienia należy zaliczyć to, że podczas pomiarów w okresie zimowym, nawet przy temperaturze od -17ºC do -20ºC utrzymujących się przez kilka dni powietrze na wyjściu z wymiennika nigdy nie miało temperatur ujemnych. Dla wymienników montowanych w obrysie fundamentów temperatury za wymiennikiem wynosiły od +1ºC do +4ºC. W okresie letnim przy temperaturach w ciągu kilku kolejnych dni od +32ºC do + 35ºC, powietrze na wyjściu z wymiennika osiągało temperatury od 14ºC do max 17ºC.
W okresie letnim następuje w wymienniku wytrącanie wilgoci z powietrza i skropliny samoczynnie odprowadzane są do podłoża wymiennika. W okresie zimowym przy niskich temperaturach następuje samoczynne dowilżanie powietrza z gruntu. Obniżanie wilgotności powietrza latem i dowilżanie zimą, zdecydowanie przyczynia się do poprawy komfortu wewnątrz pomieszczeń, do których jest ono doprowadzane.
- Pierwszy GWC bezprzeponowy, który jest wykonany w technologii antybakteryjnej, antywirusowej, antygrzybicznej
- Pierwszy GWC bezprzeponowy, który pracuje w układzie TICHELMANN'A, co powoduje, że strumienie powietrza są ukierunkowane i nie zachodzi przepływ "na skos" lub najkrótszą drogą jak w innych podobnych rozwiązaniach
- Pierwszy GWC mający najlepszą wymianę termodynamiczną spośród wszystkich typów GWC. Odzysk ciepła następuje poprzez dyfuzję od podłoża oraz poprzez przenikanie od góry poprzez stopy betonowe
Gruntowy wymiennik ciepła oferowany w firmie Zimmermann-Haus cechuje się najniższą ceną od podobnych bezprzewodowych rozwiązań GWC. Za instalacją GWC przemawia kwota 8284,00 zł brutto wraz z montażem, dożywotnia gwarancja, obniżenie kosztów ogrzewania i chłodzenia rocznie o 600,00 zł, a także brak potrzeby montowania klimatyzacji, w tym oszczędność 3000,00 zł.